in

Usikker last

God akselerasjon
God akselerasjon

Hva hadde skjedd dersom bilen hadde hatt god akselerasjon? – Da hadde jeg dratt på kanotur.

God akselerasjon
God akselerasjon

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Vedhogst

Vedhogst

Lang nok stige?

Lang nok stige?