in ,

Vi ser forskjellig på ting

Hvordan far ser det, hvordan barnet ser det og hvordan mor ser det.

uliktsyn

Loading...
Loading...

Hva synes du?

1 point
Stem opp Stem ned

Stuping og bading

I tidsnød