in ,

Vi ser forskjellig på ting

Hvordan far ser det, hvordan barnet ser det og hvordan mor ser det.

uliktsyn

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Stuping og bading

I tidsnød