in

Sterk far

Ikke send en sterk far ut på lekeplassen med sin sønn eller datter.

Sterk fra på lekeplass
Sterk fra på lekeplass

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Sentrallås

Sentrallås

Rino