Fransk pølseselger

Det var en gang en franskmann som kom til Norge. For at han skulle ha råd til mat og sånt måtte han stå og selge pølser. Problemet var at han bare kunne tre setningar på norsk. Det var: to femti, sånn passe, og hvis ikke do vil ha så vil jeg ha. En dag kom det en liten jente.
Jenta spurte: – Hvor mye koster denne pølsen?
Franskmannen: – To femti!
Jenta: Er den kald eller varm?
Franskmannen: – Sånn passe.
Jenta: – Syns du jeg skal kjøpe en?
Franskmannen: – Hvis ikke do vil ha så vil jeg ha.
Jenta kjøpte ei pølse med brød og gikk.
Litt etterpå kom det en pønker bort.
Pønkeren: – Hvor masse er klokka?
Franskmannen: – To femti.
Pønkeren: – Er du heilt dum eller?
Franskmannen: – Sånn passe.
Pønkeren: – Vil du ha bank eller?
Franskmannen: – Hvis ikke do vil ha så vil jeg ha.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply