Elise

Alle barna var mette unntatt Elise, hun måtte gå og spise.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply