Elise

Alle barna var stille i klasserommet, unntatt Elise, hun måtte fise.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply