Forfatter: Humoristen.no

Truls

Alle barna telte hjerteslagene unntatt Truls, han hadde ingen puls.

Ulla

Alle barna var rasister unntatt Ulla, hun elsket Abdullah.

Ulla

Alle barna var alvorlige unntatt Ulla, hun bare tulla.

Unn

Alle barna var med i dyrebeskyttelsen unntatt Unn, hun druknet sin hund.

Unni

Alle barna ble født unntatt Unni, hun satt fast i en gummi.

Vegar

Alle barna var hvite unntatt Vegar, han var neger.

Vivian

Alle jentene var ganske pripene unntatt Vivian, hun syntes alt gikk an.

Jon

Alle barna vasket stuen unntatt Jon, han vasket do’n.

Last mer