in

Tina

Alle barna var fra Japan, untatt Tina, hun var fra Kina.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

May

Forening for afasirammede