in

Sten

Alle barna var normale unntatt Sten, han manglet et gen.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer