in

Rut

Alle barna ble sprengt, unntatt Rut, det var hun som hadde krutt.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Venke

Vedhogst

Vedhogst