in

Morten

Alle barne var flinke til å kjøre moped, unntatt Morten, han ble begravd i Horten.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Rebekka

Bengt