in

Liv

Alle barna var døde, unntatt Liv, hun hadde kniv.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Liv

Svømmende banan