in

Klaus

Alle barna kjøpte nye sko, unntatt Klaus, han var sko laus.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Hvilken bil bruker du?

Går og går