in

Kålhode

Alle barna hadde skinke på sin baguett, unntatt Frode, han hadde et digert kålhode.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Lina

Lone