in

Jo

Alle barna var dårlig i fotball, unntat Jo, han var god.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Mette

Bensin