in

Helle

Alle barna kom like hel ut av pyramiden, unntatt Helle, hun ble tatt av en felle.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Kåre

Siv