in

Hege

Alle barna ville jobbe på McDonald’s, unntatt Hege, hun ville bli lege.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Bente

Jonny