in

Hans

Alle barna gikk hjem, unntatt Hans, han gikk på dans.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Anette

Britt