in

Gry

Alle barna søkte ly, unntatt Gry, hun ble truffet av et fly.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Venke

Glemsk