in

Glenn

Alle barna brukte blyant, unntatt Glenn, han brukte penn.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Pia

Josefine