in

Gaut

Alle barna var tøffe unntatt Gaut, han var et naut.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer