in

Frank

Alle barna svømte fint over vannet, unntatt Frank, han sank.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Odd

Førekortet