in

Frank

Alle barna var fattige unntatt Frank, han eide en bank.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer