in

Finn

Alle barna brukte kondom unntatt Finn, han brukte pølseskinn.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Jon

Klagende leieboer