in

Britt

Alle barna hadde stemme, unntatt Britt, hun hadde mistet stemmen av å spise kritt.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Bengt

Max