in

Bert

Alle barna døde av gassforgifting unntatt Bert, det var hans fjert.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Forskjell: Blåbær/elg

Fotografering