in

Bert

Alle barna døde av gassforgiftning, unntatt Bert, det var hans fjert.

Facebook kommentarer

Hva synes du?

Ester

Ane