Vi ser forskjellig på ting - Humoristen.no

Vi ser forskjellig på ting

Vi ser forskjellig på ting

Hvordan far ser det, hvordan barnet ser det og hvordan mor ser det.

uliktsyn

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply