Verdifulle gjenstander - Humoristen.no

Verdifulle gjenstander

Risa sikrer verdier
Risa sikrer verdier

Det er veldig viktig å sikre sine verdifulle gjenstander mot tyveri. Lås ting inne eller sett opp høye gjerder som Risa har gjort.

Risa sikrer verdier

Risa sikrer verdier

Kommentarer

Gi din stemme!

0 1