Verdifulle gjenstander

Det er veldig viktig å sikre sine verdifulle gjenstander mot tyveri. Lås ting inne eller sett opp høye gjerder som Risa har gjort.

Risa sikrer verdier

Risa sikrer verdier

Kommentarer
Risa sikrer verdier