Ulla - Humoristen.no

Ulla

Alle barna var rasister unntatt Ulla, hun elsket Abdullah.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply