Trond - Humoristen.no

Trond

Alle barna var snille unntatt Trond(Jon), han var ond.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply