Tilfeldigheter

Hvorfor kan ikke jeg hete, når tilfeldigheter?

Kommentarer