Svensk fly

Vet du hvordan du ser at et fly er svensk på vinteren?
Det har kjettinger på propellene!

Kommentarer