venstre - Humoristen.no

venstre

Høyre eller venstre?

Skal jeg svinge venstre eller holde høyre?