utvikling - Humoristen.no

utvikling

Kvinnens utvikling

Slik ble kvinnen til.

Mannens utvikling

Slik ble mannen til.