trynet - Humoristen.no

trynet

På trynet.

Sykkellisten har mistet hjulet og stupt over styret og landet med fjeset rett på hjulet.