Stein - Humoristen.no

Stein

Verdifulle gjenstander

Det er veldig viktig å sikre sine verdifulle gjenstander mot tyveri. Lås ting inne eller sett opp hø...[Les mer]

Sikring av stein.

Sikkerhet på arbeidsplassen.

Stein

Alle barna gikk på ski unntatt Stein, han manglet bein.