Sam - Humoristen.no

Sam

Sam

Alle barna hadde bra PC, unntatt Sam, han solgte sin RAM.

Sam

Alle barna plasket i søla, unntatt Sam, han var dam.

Sam

Alle barna løp fra brannen, untatt Sam, han var Brannmann.

Sam

Alle barna pleide å gre seg, unntatt Sam, han var kam.

Sam

Alle barna flyktet fra biene unntatt Sam, han var lam.