Ole Brum - Humoristen.no

Ole Brum

Ole Brum

Alle barna var smarte, unntatt Ole Brum, han var dum.