ødelagt - Humoristen.no

ødelagt

Vedhogst

Jeg bommet litt med beregning av hvor treet skulle falle.