Navnløs - Humoristen.no

Navnløs

Navnløs

Alle barna var på sjekker’n unntatt snekker’n han var på mekker’n.

Navnløs

Alle barna hadde navn unntatt….

Navnløs

Ingen av prestene likte vitser unntatt èn råkul prest han synes alle barna var best.