murstein - Humoristen.no

murstein

Baktung?

Hvor mange murstein klarer en å få på lasteplanet på lastebilen?

Skademeldingen

Jeg vil med dette svare på din forespørsel om nærmere opplysninger angående pkt.3 i min skademelding...[Les mer]