kontorlandskap - Humoristen.no

kontorlandskap

Trangt om plassen

Noen trenger mer plass enn andre.

Kontorlandskap

Opplever du at det er litt trangt i kontorlandskapet, da har du ingenting å klage over.