Julaften - Humoristen.no

Julaften

Liv etter julaften

Den ene grisen til den andre: – Tror du på liv etter juleaften?