Innsatte - Humoristen.no

Innsatte

Etterlysning

To insatte har flyktet fra landsfengselet. Den ene er 210 cm høy, og den andre er 140 cm høy. Politi...[Les mer]