høy - Humoristen.no

høy

Litt for høy?

Denne var nok litt for høy.