håndvask - Humoristen.no

håndvask

Håndvask

Han vasket ikke hendene.