Håkon - Humoristen.no

Håkon

Håkon

Alle barna kunne rime unntatt Håkon, han kunne ikke.