elefant - Humoristen.no

elefant

Møkkajobb

Dette er vel det vi kan kallen en ekte møkkajobb.

Avslørt

En utro høne er avslørt.