Arne Scheie - Humoristen.no

Arne Scheie

Arne Scheie

Alle kommentatorene måtte på do i pausen, unntatt Scheie, han brukte bleie.